نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.77.61.fa
برگشت به اصل مطلب