نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- ISC
ISC

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/21 | 

برای مشاهده شماره های نشریه در ISC بر روی لینک زیر کلیک نمایید

https://ecc.isc.ac/showJournal/۲۴۹۲۵

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.74.57.fa
برگشت به اصل مطلب