نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اطلاعات تماس
تماس با دفتر نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دبیرخانه نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

 تهران، دانشگاه امیرکبیر، ساختمان ابوریحان طبقه هشتم کد پستی ۱۵۹۱۶۳۰۰۱۲

شماره تماس: ۸۱۰۳۲۳۲۶-۰۲۱

نمابر: ۸۱۰۳۲۳۲۶-۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۸۵۱۱۴

آدرس پست الکترونیکی: infoiranipa.com  و iraniipagmail.com

ساعات کار دبیرخانه نشریه شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴/۳۰ می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب