نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اخبار نشریه
دریافت مقالات انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/14 | 
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم بر اساس مصوبه هیات تحریریه از ابتدای سال ۱۴۰۰ مقالات به زبان انگلیسی هم دریافت میشود
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.43.86.fa
برگشت به اصل مطلب