نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اخبار نشریه
دریافت کد DOI

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/7 | 

بر اساس تصمیمات هیات تحریریه از ابتدای سال ۱۳۹۹برای مقالات چاپ شده در نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق کد DOI دریافت می گردد.  نویسندگان محترم میتوانند به آرشیو مقالات قسمت چکیده مقالات مراجعه و کد DOI را مشاهده فرمایند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.43.73.fa
برگشت به اصل مطلب