نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اخبار نشریه
ثبت نشریه در ICI World Of Journals

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 
به اطلاع  اساتید و نویسندگان محترم  میرسانیم نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران  علاوه بر Google Scholar در سایت ICI World Of Journals ثبت و تمامی مقالات نشریه در سایت مذکور نمایه می گردد.
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=۶۶۵۸۳
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.43.71.fa
برگشت به اصل مطلب