نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اخبار نشریه
ضریب تاثیر و کیفیت نشریه در سایت isc

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 
بر اساس آخرین اطلاعات سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)  ضریب تاثیر نشریه: ۰/۱۷۱ و کیفیت نشریه: Q۱ اعلام شده است و نشریه در لیست نشریات هسته قرار گرفته است.
https://jcr.isc.gov.ir/jDetails.aspx
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.43.70.fa
برگشت به اصل مطلب