نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اخبار نشریه
تغییر ترتیب انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
بدین وسیله به اطلاع میرسانیم که بر اساس تقاضای نویسندگان محترم و بر اساس تصمیمات هیات تحریریه ترتیب انتشار نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران از پاییز ۱۳۹۸ از دو فصلنامه به صورت فصلنامه تغییر یافته است .
ثبت تغییر مجوز در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.43.69.fa
برگشت به اصل مطلب