نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اخبار نشریه
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/21 | 

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برای مشاهده رتبه و ISSN نشریات علمی به سایت http://journals.msrt.ir/ مراجعه فرمایید

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.43.56.fa
برگشت به اصل مطلب