نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/26 | 

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران با شماره ثبت ۱۵۸۴۰ دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
 چاپیISSN ۲۳۲۲-۲۳۴۴

 الکترونیکیISSN ۲۷۱۷-۱۶۳۹ 

مدیر مسئول: مهندس حسین مهریان اصفهانی
AWT IMAGE

 

سردبیر: دکتر حسین عسکریان ابیانه
AWT IMAGE


مشاور: دکتر سید امیر حسینی


مدیر اجرایی: مهندس منیره وفا
AWT IMAGE

 

 چاپیISSN ۲۳۲۲-۲۳۴۴
 الکترونیکیISSN ۲۷۱۷-۱۶۳۹
 

مجوز اعطای درجه علمی - پژوهشی : طی نامه شماره ۶۲۲۳۳/۳ مورخ ۲۲/۸/۹۰ از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آدرس دفتر نشریه: تهران، میدان ولیعصر، کوچه شهید ابوالقاسم بالاور، خیابان ولیعصر، ساختمان دانشگاه امیرکبیر( ساختمان ابوریحان) کد پستی ۱۵۹۱۶۳۰۰۱۲

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۸۵۱۱۴

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find-1.71.36.fa.html
برگشت به اصل مطلب