نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- مجوز علمی - پژوهشی
مجوز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/13 | 

برای مشاهده وضعیت و رتبه نشریه بر روی لینک زیر کلیک نمایید

https://journals.msrt.ir/Home/Detail/۱۱۳۳۹

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find-1.66.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب