نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اخبار نشریه
قابل توجه نویسندگان محترم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/31 | 

 به اطلاع کلیه نویسندگان محترم میرسانیم بر اساس قوانین و مصوبات نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران در صورت عدم رعایت موارد ذیل مقاله به صورت اتوماتیک از سیستم حذف شده و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت

مقاله می بایست بر اساس الگوی مجله باشد

نویسنده مسئول مقاله می بایست عضو هیات علمی و یا کارشناس صنعتی باشد

ارسال فرم تعهد نامه در هنگام ارسال مقاله

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.43.27.fa
برگشت به اصل مطلب